תוכניות

התוכניות של קולות

קולות מציעה תוכניות לימוד במגוון תחומים:  קורסים לבעלי תפקידים בשלטון המקומי, קורסים לקהל הרחב, תוכניות בארגונים, תוכנית עמיתים ותוכנית על הלכה ישראלית. כל התוכניות מיועדות לחזק את כוחות הקהילה ולהקנות ידע ומיומנויות בתחומים הנוגעים לתפקידיהם.

למידע נוסף על התוכניות שלנו