אודות

מאין אנחנו באים

ארגון קולות הוקם בשנת 1997 והיה מראשוני בתי המדרש הפלורליסטים בישראל. מראשיתו, הארגון עוסק בלימוד בית מדרשי לאנשי מפתח בתחומים מגוונים בחברה הישראלית מתוך הנחה שלימוד מקורות ישראל יש בכוחו לאפשר לבעלי השפעה להפוך את החברה הישראלית לראויה יותר. 

בשנים האחרונות, קולות מתמקד ביצירת שינוי חברתי דרך עבודה עם סוכני שינוי על אתגריהם המנהיגותיים, הערכיים והמקצועיים, כאשר הלימוד בבית המדרש של ארון הספרים היהודי הרחב משמש ככלי העבודה המרכזי.

עמודי קולות הם תחומי חיים שבהם יכולה להיות ליהדות תרומה ייחודית ליצירת חברה בריאה, בעלת משמעות וערכית במאה ה-21. העמודים מהווים את בסיס החזון שלנו לדמותה של החברה הישראלית, וכן מהווים נדבך יסודי בתכני הלימוד במגוון קבוצות קולות. מסמך העמודים נוצר והתחדש על-ידי צוותי מנחים בקולות בעשור האחרון.  

עמודי קולות

כל אדם נברא בצלם: שוויון ערך האדם

תורת ישראל רואה כל אדם כמי שנברא/ה בצלם אלהים. דימוי עמוק זה מלמד כי בכל אדם יש מימד של אינסופיות ופוטנציאל להתפתחות רוחנית וליצירה. אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה בה מתקיימת תפיסה זו של שוויון ערך האדם ושגשוגו. חברה בה אדם נושא באחריות עמוקה כלפי זולתו מעצם היות שניהם נבראים בצלם, ושבה מתייחסים לכל אדם כמקדש-מעט. מתפיסה זו נגזרות זכויותיו וחובותיו של אדם כלפי עצמו וזולתו והיא מהווה בסיס לשותפותו בתיקון העולם. 

כוחו של דיבור

המסורת היהודית רואה ביכולת הדיבור של האדם ביטוי למהותו הייחודית. בכוח הדיבור יכול האדם לבנות ולהרוס, לטעת משמעות ולחבל בה. אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה המודעת לכוחו של הדיבור ומחויבת לשליטה בו, חברה המתרחקת מדיבור ציני ופוגעני וממופעים שונים של לשון הרע, חברה המטפחת דיבור שיש בו אמת ורכות, דיבור נושא משמעות, דיבור של אינטימיות ודיאלוג, ואף יכולת הקשבה גם למה שאינו ניתן לביטוי במילים.  

מחלוקת כמקור צמיחה

התרבות היהודית נוצרה והתפתחה דרך קיומן של מחלוקות, ורואה בהן הזדמנות מיוחדת ליצירה ולצמיחה של יחיד וחברה. אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה הרואה חשיבות בקיומן של מחלוקות בתוכה, אינה מאוימת על ידן ואף צומחת מתוכן. חברה בה האופן בו מתנהלות מחלוקות הוא ביטוי מרכזי של יחסו של אדם לזולת, וליכולת מפגש ועימות עם שאלות יסוד של חיים.  זו חברה שחוסנה נמדד ביכולתה להכיל את דעותיו של האחר, לגדול מתוך הדיון עמו, ולתת לו ביטוי גם תוך ויכוח נוקב. בחברה מעין זו הופכת המחלוקת מנטל למשאב ותורמת לתחושת הערבות ההדדית. 

ערבות הדדית והיחס לאחר/ת

במקורות היהדות מתואר האדם כמי שנמצא במערכת של יחסי גומלין מחייבים, הבאים לכדי ביטוי בכל מעגלי השייכות שלו: משפחה, קהילה, עם, אנושות. המסורת מעמידה בבסיס יחסים אלו את הציווי: "ואהבת לרעך כמוך". אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה בה נראה את פני הזולת ונפעל מתוך תודעה של אחריות, רעות ואהבה. חברה אשר מטפחת את יסוד הברית בין החברות והחברים בה, הערבים זה בזה. חברה זו תיבחן במיוחד בדאגתה לחלשים שבה, ותראה עצמה אחראית לסיפוק מחסורם הנפשי, הגופני והחומרי. זו חברה אשר תדע לשלב את אחריותה פנימה עם מחויבות לתיקון עולם.  

תיקון ותשובה: צמיחה מתוך טעויות לתיקון אישי וחברתי

התפיסה היהודית, רואה את מסע חייו של האדם כתהליך התפתחות תמידי, הקורא לתיקון ושיבה לדרך הישר והטוב. אנו מבקשים לתרום לעיצובה של חברה המעודדת אדם להתפתח מתוך טעויותיו, נפילותיו והשברים שעבר. חברה הפועלת להשגת תיקון אישי וחברתי, על ידי התבוננות האדם במעשיו ובהתנהלות החברה סביבו, תוך חיזוק היכולת להכיר ולהודות בטעויות וכשלים, להכיל ולחיות את משברי החיים, וזאת תוך ביסוס האמונה כי ניתן להשפיע על יצירת מציאות חדשה, מתוקנת ומיטיבה יותר.  

קניין וצדק: אחריות חברתית בחלוקת משאבים

מקורות היהדות מייצרים תודעה מורכבת לגבי מושגי הבעלות והקניין וקוראים לנו להפעיל בצורה אוהבת את הכוח שבידינו. אנו מבקשים לתרום ליצירתה של חברה בה היחס לכסף ולקניינים מאופיין בתודעה של ענווה ושליחות. חברה בה בעלות ואחיזה כוללים בתוכם את היכולת לשמוט ולהעניק, ואשר ברכת השפע מתחלקת בה בין כל בנות ובני החברה. בחברה זו משתמש השלטון בכוח שבידיו בעדינות וזהירות, ופועל למען השרשת חיינו בארץ מתוך תפיסה הרואה בריבונות יהודית משום אחריות מוסרית רמת מעלה. 

צוות קולות

ועד מנהל

דברה פל

דברה פל

יו"ר ועד מנהל
דני דניאלי

דני דניאלי

חבר ועד מנהל
זאב ברגמן חבר ועד מנהל תמונה

זאבי ברגמן

חבר ועד מנהל
Shavit Mass

שביט מס

חבר ועד מנהל
חנן

חנן זלינגר

חבר ועד מנהל

צוות קולות

Leon Wiener Dow pHr

ליאון וינר דאו

ראש בית המדרש
slomo

שלמה ווייניש

מנכ"ל
WhatsApp Image 2022-03-21 at 10_42_28

שושנה שטיינר צרפתי

סמנכ"לית
WhatsApp Image 2021-11-07 at 08_58_26

דוד יוסף

מנהל תפעול
Screenshot 2023-06-04 091415

נועה פרבר

מנהלת תוכניות ולוגסטיקה
Team

ג'קי שרמן

רכזת פיתוח משאבים

צוות המנחים

רגב בן דוד (קרדיט יונית שילר)

רגב בן דוד

מנחה
דותן אריאלי

דותן אריאלי

מנחה
WhatsApp Image 2022-09-05 at 08_58_05

לירז פרומן

מנחה
פרופיל צורית 2 (1)

צורית בוסקליה

מנחה
WhatsApp Image 2023-09-04 at 12.14.11 (1)

אלקנה שרלו

מנחה