הלכה ישראלית

פרויקט ״הלכה למעשה״ מטרתו להרחיב ולחדש את מובן המונח ״הלכה״ כדי שהוא ייעשה למושג רלוונטי, משמעותי, ומאתגר לחלקים רחבים של האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל.
מובן חדש-ישן זה של המונח ״הלכה״ מכיל בחיקו עשייה יהודית מודעת, המושפעת מהשיח הטקסטואלי בארון הספרים היהודי, כאשר עשייה זו בעצמה מהווה נדבך נוסף בשיח מתמשך זה. זאת ועוד, מעשיה של החברה היהודית בישראל יהוו גורם מכרזי בשיח ההלכתי עצמו, כך שבבואנו לפסוק ״מעשי יהודי ראוי מהו?״, נצטרך לקחת בחשבון את התשובה לשאלה, ״מעשה יהודי מצוי מהו?״.
ניכוס זה של ההלכה על-ידי החברה יהודית הרחבה ייתן מענה חשוב לאתגר הגדול שחיים נחמן ביאליק הציב בפניה לפני מאה שנה במסה הנודעת שלו ״הלכה ואגדה״ כאשר קרא לכלל ישראל, ״בואו והעמידו עלינו מצוות!״.

לפרטים נוספים

תוכניות נוספות