מרכז השלטון המקומי

מתוך הבנה כי לשלטון המקומי השפעה אדירה על פני החברה הישראלית, קולות מפעיל מרכז המובילים בשלטון המקומי. המרכז מתמקד בתוכניות הנועדות לצוות הניהול הבכיר ברשויות המקומיות.
עד כה, השתתפו בתוכניות מרכז המובילים בשלטון המקומי מעל 100 לומדות ולומדים מתוך ההנהלה הבכירה ברשויות (ראשי רשויות, מנכ"לים וסגנים בכירים; מנהלי אגפי חינוך רווחה). בתוכניות אלו, הלימוד מקשר ישירות לאתגרים המרכזיים של מובילי השלטון המקומי.

מובילים בשלטון המקומי

התוכנית מפגישה ראשי רשויות, סגנים ומנכ"לים ללמיד המשותפת ויצירת כלים להתמודדות עם האתגרים המרכזיים של השלטון המקומי באמצעות לימוד בית מדרשי.

קרא עוד >

מובילי חינוך ורווחה ברשויות המקומיות

התכנית מזמינה מנהלות למנהלי אגפי חינוך ורווחה להתמודדות ייחודית עם אתגרים מרכזיים של ניהול תחומי החינוך והרווחה שהינם בעלי השפעה משמעותית על חייהם של כלל התושבים, ובפרט על חייהן של אוכלוסיות מוחלשות.

קרא עוד >

אשכולות

התוכנית מלווה את ראשי הרשויות באשכולות הרשויות שהוקמו על ידי משרד הפנים, בתהליך שממוקד בהגברת ההיכרות הדדית, הגיבוש והאמון בין ראשי הרשויות, ומעצים את הנכונות ואת היכולת שלהם לפעול יחד ליצירת סיפור משותף, חזון משותף ופעולה משולבת בתוך האשכול.

ליווי של ראשי רשויות ביישום פלורליזם יהודי

התוכנית מלווה ראשי רשויות, בוגרי תוכנית המובילים, בקידום מתווה למנעד רחב של חיים יהודיים-ישראליים בתוך הרשות, באמצעות לימוד עם מנחי קולות וייעוץ ארגוני, של מיפוי שותפים ורתימתם לעשייה בתחום.

למידע נוסף על התוכניות שלנו