שאלון אתחול

קולות מציעה קורסים קצרים לקהל הרחב שבמסגרתם לומדים יחד מתוך הסל העשיר של התרבות היהודית והחברה הישראלית. מטרת הקורסים היא לימוד, העשרה והטענת המשתתפים בידע ובכלים שיתורגמו על ידיהם להשפעה חיובית על חייהם ועל חיי הסובבים אותם.