slomo

שלמה ווייניש

מנכ"ל

שלמה ווייניש ,במסגרת תפקידו משלב שני תחומים בהם פעל ופועל ב-25 השנים האחרונות- השלטון המקומי וזהות יהודית. תחום המחקר האקדמי שלו עוסק במנהיגות בכלל ובפרט, של מאמני ספורט. בשנים האחרונות עסק כיועץ אסטרטגי ופיתוח ארגוני. במקביל, המשיך בפעילות לחיזוק הקשר בין ישראל לקהילות יהודיות בתפוצות- תחום בו הוא פעיל בהתנדבות מאז 1998 ואף יצא לשליחות קהילתית של הסוכנות היהודית במיניאפוליס, בארצות הברית. הוא אב לשלושה ומתגורר ברמת ישי.